"What we have to learn to do, we learn by doing."
Aristoteles

Seminarium och utbildningsaktiviteter

Integrerad IKT - en presentation av vår IKT strategi

Sociala medier - en introduktion

Creative commons - en introduktion

Google docs
Filtrering av data i spreadsheets

Facebook grupp som verktyg för samverkan och dialog

Puentedura SAMR modell

Mini seminarium

Gapminder - vad är det och hur kan det användas i skolan?

Prezi - vad är det och hur kan det användas i skolan?

Diigo - vad är det och hur kan det användas i skolan?

RSS / Google Reader - vad är det och hur kan det nyttjas i skolan?