Integrerad IKT‎ > ‎

Princip 5

Att IKT stödjer en en utveckling där den metodiska mångfalden ökar och där eleverna ges möjligheter att på ett mer varierat sätt redovisa och kommunicera sina kunskaper

Fördjupningsmaterial

    Mer om denna princip

    Text och länkar

    Comments