Integrerad IKT‎ > ‎

Princip 4

Att en djup kompetens om IKT bidrar till att vi i diskussioner vågar utmana förskolans och skolans normer och traditioner, och dessutom omdefinierar själva lärandet

Fördjupningsmaterial

    Mer om denna princip

    Text och länkar

    Comments