Integrerad IKT‎ > ‎

Kompetensprofil

 Indikator PIIS  Vad förväntas   Koppling till LGR11
 

Pedagoger: 
Underhåller en transparent klasssida som vägleder elever och informerar föräldrar vad vad som sker i vardagen.
 

  
 
Pedagoger: 

  
  Samtliga:
Kunna arbeta flytande i samtliga funktioner i Google Apps. 
Kunna söka fram svar och lösningar i forum och hjälpartiklar.

Pedagoger: 
Skapa en struktur så dokument och annan information enkelt kan delas med elever. 
  

Comments