Ett annat tänk: IKT utvecklarsamverkan 
är
vårt samarbete med skolorna för pedagogiskt utvecklingsarbete med IKT. Samverkan skall utgå från skolornas lokala planer (ALU) samt knyta an till vår gemensamma IKT strategi och ha fokus på en eller flera konkreta pedagogiska aktiviteter. Samverkan sker mellan oss IKT utvecklare för kommunala skolorna och pedagoger på skolan vid återkommande tillfällen. Det övergripande syftet är att följa en pedagogisk aktivitet och förstärka dess genomförande med inslag av IKT. 

Vi har lagt upp ett schema med samverkanstider. Varje vecka med början 29/8-11 så finns fyra tillgängliga pass som kan bokas av skolorna: måndag 13.00-16.00, onsdag 8.30-11.30, onsdag 13.00-16.00 och fredag 8.30-11.30. Sammanlagt fler än 65 tillfällen att boka under ht-11. Varje skola kan inledningsvis boka upp till 4 pass.  

Ett annat tänk:samverkan skall alltså ha fokus på det pedagogiska uppdraget. Utbildningsinsatser kring IKT verktyg, webbresurser, PIM, media, Google Apps mm stöttar vi också gärna med. Kontakta oss eller kom på någon av IKT inspirationsträffarna under hösten. 

/Andreas Cassne, Lars Glimbert

Bokning
Tider för samverkan bokas
via denna länk (kräver att du är inloggad). Ange skolans namn samt vad samverkan avser vid bokningen.

I kalendern nedan återfinns bokade tider. Notera att alla ursprungligen tillgängliga mötestiden listas trots att de kanske bokats. En bokad tid framstår med namnet på den som bokat.
Comments