Riktlinjer hyrdator


Dokument för våra regler och riktlinjer för dator i skolan finns samlade i den här mappen.

Vi vill påminna om att dessa dokument inte är avtal mellan huvudman och vårdnadshavare.
Ansvaret följer av skadeståndslagen samt annan tillämplig lagstiftning inom området.
Vi vill också uppmana skolor att inte skapa egna versioner av dessa dokument då de är granskade av kommunens jurister.

Comments