Inget stöd för utskrifter från iPad via Holken

skickad 7 juni 2012 08:00 av ancas_s@edu.sollentuna.se
Styrgruppen för 1:1 har beslutat att inte införa stöd för att skriva ut från iPad via vår lösning med Everyoneprint i Holken. Den information som hanteras med en iPad ser inte styrgruppen som nödvändig att skriva ut. De dokument som hanteras i Google Apps kan delas och läsas direkt i iPad. För övrig information som behöver skrivas ut får man använda sig av en bärbar eller stationär dator.