Beställning och hårdvara

Kostnader för köp eller leasing av hårdvara

Uppstartskostnad (engångsavgift per dator/ipad/chromebook)
Det tillkommer en uppstartskostnad som innefattar OH samt licenser för programvaror som krävs i tjänstelösningen. 

PC/Mac:*
För närvarande 450 kr
*En köpt dator räknas med att finnas i tjänstelösningen i 36 månader

Ipad:
För närvarande 450 kr oavsett hyreslängd

Chromebook:
För närvarande 450 kr oavsett hyreslängd

Beställning

Använd QD's portal för beställningar. Endast behöriga beställare har tillgång till portalen. Kontakta aktuell beställare på er enhet enligt listan här.

QD Webbshop 
https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/wiki/sollentuna-en-till-en/bestaellning/Ska%CC%88rmavbild%202014-10-15%20kl.%2014.34.36.png?attredirects=0


För övriga frågor om beställningar kontakta orderavdelningen
Tel: 010-218 00 00
E-post: order@qd.se

Vid frågor gällande leasing vänligen kontakta
Fredrik Holmgren
Mobil 0708 948080
3 Step IT Sweden AB