Beställning och hårdvara

Kostnader för köp eller leasing av hårdvara

Uppstartskostnad (engångsavgift per dator/ipad/chromebook)
Det tillkommer en uppstartskostnad som innefattar OH samt licenser för programvaror som krävs i tjänstelösningen. 

PC/Mac:
 HyreslängdEngångsavgift*
 12 mån 1192 kr
 24 mån 1384 kr
 36 mån 1576 kr
 48 mån 1768 kr
 Köpt dator** 1576 kr
*Engångsavgiften kan variera vid udda hyreslängder
**En köpt dator räknas med att finnas i tjänstelösningen i 36 månader

Ipad:
För närvarande 500 kr oavsett hyreslängd

Chromebook:
För närvarande 500 kr oavsett hyreslängd

Beställning

Använd QD's portal för beställningar. Endast behöriga beställare har tillgång till portalen. Kontakta aktuell beställare på er enhet enligt listan här.

QD Webbshop 
https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/wiki/sollentuna-en-till-en/bestaellning/Ska%CC%88rmavbild%202014-10-15%20kl.%2014.34.36.png?attredirects=0


För övriga frågor om beställningar kontakta orderavdelningen
Tel: 0200-257 257
E-post: order@qd.se

Vid frågor gällande leasing vänligen kontakta
Fredrik Holmgren
Mobil 0708 948080
3 Step IT Sweden AB