Bakgrund och förutsättningar


Syftet med upphandlingen är att vi ska få fram en rationell och kostnadseffektiv leverans,
drift, underhåll, förvaltning och utveckling av konceptet "en till en" för den pedagogiska verksamheten i Sollentuna Kommunala Skolor och förskolor. Datorer, eller likvärdig IT-utrustning, ska erbjuda möjlighet till flexibilitet i hur de används i den pedagogiska kontexten och fungera väl för den verksamhet som elever och personal i skolan har idag och kommer att utveckla i framtiden.

De förutsättningar vi har haft att jobba med har varit både ekonomiska och strukturella. 

När det gäller ekonomin så vet vi att ett mål där samtliga elever i Sollentuna Kommunala skolor har tillgång till en egen dator kommer att kosta pengar. Vi har jobbat hårt på att få till en leverantörslösning som ger oss möjlighet att påverka kostnaderna under avtalets gång. Detta för att kunna minska vissa kostnader när vi märker att behoven ute på skolorna förändras. Dessa delar finns nu med i vårt nya leverantörsavtal.

När det gäller strukturen så handlar detta främst om hur vår IT-miljö ser ut på skolorna idag och hur den påverkas av IT-enheten och det avtal som finns med driftleverantören Tieto. Vi har gjort vårt bästa för att minimera antalet områden där Tieto och QD är beroende av varandra, allt för att minska tiden det kan ta för att få till en lösning om ett problem skulle uppstå.