Webbläsare (web browser)

Webbläsaren (efter engelska web browser) är det program på datorn som hämtar, tolkar och återger information som lagras på webbservrar på internet.

Eftersom vi alltmer använder resurser och tjänster som ligger på internet för att dokumentera, skapa och kommunicera så blir webbläsaren det enskilt viktigaste programmet på datorn. Redan idag kan det mesta utföras med tjänster som finns på internet och då via datorns webbläsare. Webbäsaren blir med andra ord "ditt hem" på datorn så välj och sköt det programmet med lite extra omsorg. 

Det finns ett antal webbläsare som konkurrerar på marknaden. Du kan läsa mer om de största och ladda ner din favorit från www.browserchoice.eu. Vi rekommenderar Chrome, den får stöd först för nya funktioner i vår lär- och samarbetsmiljö Google Apps och det finns användbara tilläggsfunktioner (appar). De övriga fungerar givetvis också, särskilt Firefox och Safari går bra, men det kan finnas vissa begränsningar i funktioner i Google Apps.

För att logga in på Holken och få access till internet på en Windows PC krävs att inloggningen görs via Internet Explorer, Chrome stöds inte för närvarande vid själva anslutningen. Detta gör det lite krångligt, du får helt enkelt byta webbläsare efter inloggningen till Holken om du inte väljer att jobba i Internet Explorer. På en Mac går det bra att ansluta med Chrome och Safari. 

Underordnade sidor (1): Chrome
Comments