Verktyg VoiceThread

Webbadress: http://voicethread.com

Mer information:

Vad är VoiceThread?

Med VoiceThread kan flertalet användare tillsammans kan skapa presentationer bestående av text, bild och ljud. Det speciella med VoiceThread är den inbyggda dialogfunktionen och möjligheterna att skapa gruppdiskussioner. Du bestämmer om enbart de du bjuder in eller om "alla med länken" kan kommentera och delta i en dialog kring det som presenteras. Möjligheten finns att reflektera på innehållet via en skriven kommentar eller ett inspelat ljud- eller videoklipp vilket gör dialogen varierande och intressant.   

Du kan söka och titta på öppna VoiceThreads via http://voicethread.com/browse

Här är en komma igång beskrivning eller sök hjälp på VoiceThreads How to.


Comments