Vad är RSS?

RSS (wikipedia) är en tjänst som gör att du enkelt och överskådligt kan följa vad som skrivs på de webbplatser och bloggar du är intresserad av. Istället för att du surfar till respektive blogg eller webbplats för att se om något nytt skrivits där, uppdaterar en RSS-tjänst dig fortlöpande om detta.

För att ta emot ett RSS flöde behöver du en RSS-läsare. Alla webbläsare samt moderna e-postklienter har idag inbyggda RSS läsare. Vill man ha alla sina RSS flöden ständigt åtkomliga (rekommenderas) så kan man använda Google Reader eller Bloglines. Exempel på trevliga RSS läsare som kan synkas mot Google Reader är FeedDemon (Win) och NetNewsWire (Mac). Alla mobiltelefoner har stöd för att ta emot RSS och det finns många bra RSS läsare (appar) för iOS och Android.

Vanligtvis finns det en symbol som visar att det finns ett RSS flöde att abonnera på.

Symboler för RSS ser ut så här: 

Klickar du på en RSS symbol läggs flödet till i din förvalda RSS läsare (vanligtvis webbläsarens om inget annat valts).

Comments