Vad är en wiki?

Wiki är webbsidor som skapas kollaborativt och som flera personer har möjlighet att redigera. Wikipedia är det mest kända exemplet. Wiki bygger på öppenhet, kanske därav det stora intresset kring wikis. Vidare kännetecknas wikis av att ständigt vara under utveckling, kanske ha en mer kaotisk struktur än vanliga webbsajter och informella kunskaper.

En wiki är och skall vara en en kollektiv resurs (jmf blogg som är en individuell resurs). Det bygger på förtroende för de som engagerar sig i wikin. Går det snett, och någon saboterar innehållet, gå det att spåra från vilken dator ändringarna är gjorda och det går även att backa version.

Det finns webbaserade tjänster som erbjuder wiki, t.ex. PBWiki och WetPaint. Google Sites tillhör också denna kategori. Man kan också ladda ner och drifta sin egen wiki, t.ex. Mediawiki, Twiki m.fl. Wikis blir alltmer användarvänliga, får enklare, mer ”word” liknande, redigering samt bättre möjligheter att styra redigeringsrättigheter.

En wiki kan användas av lärare för att skapa gemensamma lärresurser, där man successivt bygger på innehållet och strukturen. För elever kan det användas för att utarbeta idéer, redovisa grupparbeten och samverka skolor emellan.


Comments