SAMR modellenForskaren Ruben R. Puentedura använder en trappmodell som kan vägleda i förändringsarbetet som möjliggörs med IKT. Puenteduras SAMR modell kan vara till stöd då du funderar över arbetsmetoder och hur du integrerar IKT i undervisningssituationer.
Som pedagog kan (och bör) man förstås röra sig mellan de olika stegen beroende på den enskilda situationen. Utmaningarna ligger f.a. i att utveckla förlopp som medger lärande på steget omdefiniering. (För att sådana förlopp skall få fäste kan även andra övergripande förändringar i organisation, attityder och arbetsmiljö behövas!)

Jan Svärdhagen, Högskolan i Dalarna, tar upp frågan om vad omdefinition faktiskt kan innebära i praktiken. Hur enkelt är det att omdefiniera? Måste vi inte börja med att definiera lärande? Läs ett intressant ifrågasättande av begreppet på hans blogg.

Läs denna artikel på Pedagog Malmö för en beskrivning av de olika stegen i trappan. Puenteduras egen beskrivning av SAMR finns i bifogad PDF (längst ner på sidan).
En kortfilm som bl.a. introducerar SAMR.
Jan Svärdhagen fångar behovet av förändringsarbete bra i sin blogg IT & Etik där han reflekterar över utvecklingen i Falkenberg. 
Det intressanta med Falkenbergs skolutvecklingsprojekt är att man kan upptäcka en vision bortom en fixering vid tekniken och ett kortsiktigt fokus på meritvärden. Digitaliseringen av skolan har en större potential än så och utmaningen för läraren är inte bara att använda datorn i undervisningen, utan att i grunden förstå hur förutsättningarna för utbildning och lärande förändras i ett digitaliserat samhälle.

Ċ
Lars Glimbert,
10 okt. 2012 04:54
Comments