Office program (Google Drive, Open Office, Libre Office)


Det finns stora vinster med att använda office lösningar som stödjer ett kollaborativt arbetssätt. Google Apps är vår gemensamma plattform och vi rekommenderar Google Drive (docs) för att skapa, samredigera, dela och publicera dokument och presentationer. Google Drive är också en lagringsplats där du kan ladda upp och spara alla typer av filer. 

Arbeta offline med Google dokument

En internetuppkoppling är en förutsättning för att arbeta kollaborativt i Google Drive. Du kan läsa och redigera dina egna dokument i Google Drive även off-line. Har du en personlig datorn är det en fördel att synkronisera dina dokument och därmed komma åt dessa utan internet. Läs mer

Vill du kunna göra enkla anteckningar utan att vara uppkopplad till internet så finns det skrivappar som kan installeras i webbläsaren. En bra sådan är Scratchpad för Chrome, vilket är en enkel skrivapp som syncar till Google Drive. Läs mer om appar i Chrome.

Office paket som kan installeras lokalt på din dator

Föredrar du att arbeta med ordbehandling i office paket lokalt på din dator så rekommenderar vi Libre Office eller Open Office. Dessa två kontorsprogram bygger på samma grund och har samma filformat. Av de två verkar Libre Office vara det som utvecklas snabbast. 

Här kan du hämta office paket som du installerar på din dator. Välj Download och följ instruktionerna. 

Har du en Mac dator kan du ladda ner iWorks, Apples kontorsprogram, från Holken. 

Integration mot Google Drive

Google Drive har hyggligt stöd för export till, och import av, Libre Office och Open Office dokumenttyper. Fullt stöd finns för text (.odt) och spreadsheets (.ods), däremot finns inte stöd för presentationer (.odp). Mao en presentation skapad i Libre Office eller Open Office kan inte direkt lyftas in i Google Drive, utan du får då först spara ner presentationen i .pptx för att därefter ladda upp presentationen i Google docs.

Utskick av dokument via e-post

Färdigredigerade dokument eller presentationer som distribueras via e-post bör alltid skickas ut i PDF format. I Google Drive väljer du Arkiv->Eposta som bilaga... och väljer PDF vid nerpilen "Bifoga som". Detta säkerställer att alla mottagare kan läsa det du skickar ut och att det ser ut så som det är tänkt. Undvik mao att skicka ut en fil i ordbehandlarens filformat, t.ex. .doc, .docx, .ppt, .pptx (MS word) eller .odt, .odp (Libre Office och Open Office). 

Är den information man skall kommunicera av allmän (publik) karaktär kan det istället för att skicka ut den via e-post vara mer effektivt att publicera informationen som en enkel webbsida och meddela länken till sidan. En fördel med detta är att du kan göra justeringar i informationen utan att behöva skicka ut nya uppgifter. Läs mer om hur du publicerar ett Google dokument eller presentation.


Comments