Hem-skola kommunikation (veckobrev mm)

Några alternativ för veckobrev

Skapa ett delat dokument för berörda lärare där de skriver in sina avsnitt i ett löpande veckobrev

  1. Skapa ett dokument (ett exempel på mall för års-veckorbrev)
  2. Dela ut redigeringsrättighet till pedagoger som skall kunna skriva in information
  3. Publicera dokumentet, kryssa i valet att det uppdateras automatiskt på webben då ändringar sker
  4. Meddela adressen till det publicerade dokumentet till föräldrar och/eller lägg en länk från skolans webbplats 
Fördelar: enkelt att spara ner lokalt på datorn, enkelt att e-posta som pdf, enkelt att skriva ut
Nackdel: går ej att abonnera på innehållet med rss

Gör en meddelandesida i en sajt där "veckobrev" skrivs som inlägg

Fördel: föräldrar och elever kan abonnera på innehållet med rss, dvs enkelt att läsa på mobiltelefon mm, mer interaktiv än dokument
Nackdel: går ej att enkelt e-posta (fast det går att spara som pdf och sedan skicka)

Ett exempel finns här: Mall, veckobrev och klassinfo


Generellt är det nog så att veckobrev och annan hem-skola kommunikation bör finnas på en meddelandesida (i fallet Google sites) eller i en blogg (Blogger eller Wordpress). Det är då viktigt att sajten (Google sites) är publik eller åtminstone "Delat med alla med länken", vilket medger att RSS fungerar (ref. http://apps.edu.sollentuna.se/faq#TOC-Prenumerera-p-RSS-fl-den-feeds-i-Go). Att kunna abonnera på ett RSS flöde underlättar helt enkelt avsevärt för mottagaren. (Läs mer om RSS)

Comments