Aktuell PiiS

Här ser du hur den aktuella PiiS matrisen ser ut. Du kan också hämta aktuell PiiS matris i pdf format från den här mappen.
Vill du läsa om PiiS, Pedagogiskt integrerad ikt i Sollentuna, så finns mer information på wiki.edu.sollentuna.se/piis.

Aktuell PiiS matris, 2013-05