Vi vill utveckla ett annat tänk kring undervisning och lärande. Ett som utmanar, motiverar och överraskar. Ett som drar nytta av det öppna, moderna samhället. Ett som våra barn och ungdomar gillar. Förhållningssätt och styrande principer i vår strategi Integrerad IKT lägger grunden för resan här i Sollentuna.